Concello de Crecente

Comisión especial de contas

Competencias

A comisión especial de contas é un órgano de existencia obrigatoria en entidades locais, cuxa misión é o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extraxudiciais, que deben ser aprobadas polo Pleno da Corporación.

As contas anuais deberán someterse, antes do 1 de xuño, ao informe desta comisión e a auditoría externa das contas e a xestión económica das entidades locais corresponde ao Tribunal de Contas.
Pódense consultar as actas no apartado ORGANOS DE GOBERNO / ACTAS desta páxina web.

Creación e composición

Á vista do preceptuado nos artigos 20.1.c) da LRBRL e do artigo 68 da Lei da Administración Local de Galicia, e ademáis preceptos concordantes, a Presidencia propón a non creación de comisións de estudo, informe ou consulta, xa que estas son potestativas nos concellos de menos de 5.000 habitantes, propoñendo a creación dunha única comisión; a COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS (de existencia preceptiva en todos os concellos).

Así, e seguindo o estipulado nos artigos 66 e 67 da Lei da Administración Pública de Galicia proponse a creación dunha comisión especial de Contas coa seguinte composición:

Presidencia

 • Don Julio César García-Luengo Pérez (PP)

Integrantes

 • Dona Marisol Gómez Domínguez (PP)
 • Don David Martínez Fernández (PP)
 • Dona Begoña Mariño Rodríguez (PP)
 • Don Carlos Eduardo Claro Argibay (PSOE)
 • Don Benigno López Álvarez (BNG)
Xunta de Galicia
Deputación de Pontevedra
BOE
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
DOG
Sede Electrónica Castastro
ORAL - Xestión Tributaria e Catastral
Portal de Transparencia
Concello de Crecente
 • Rúa Solís Ruiz, 5 - 36420 Crecente (Pontevedra)
 • Teléfono: (+34) 986 666 300
 • Email: info@crecente.es

Horario

 • De luns a vernes de 9:00 a 14:30

Parroquias

 • Albeos, Ameixeira, Angudes, Crecente, Filgueira, O Freixo, Quintela, Rebordechán, Ribeira, Sendelle e Vilar.

© 2020 Concello de Crecente - Todos os dereitos reservados // Deseño maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.

Política de Cookies Aceptar